II. forduló

Beadási határidő 2023. április 23., vasárnap, éjfél.

 1. Válasszatok az alább felsorolt vitatható/vitatandó kijelentések közül ötöt, és írjatok azokhoz 3-3 támogató érvet illetve ellenérvet, cáfolatot!

   

  1. Az ember tragédiája könyvdráma, elsősorban olvasásra szánt irodalmi mű.

  2. A bibliai keretszínek másodlagosak a történeti vagy álomszínekhez képest.

  3. Az első színben az Úr mesteremberes önlégültséggel nézi a teremtett világát.

  4. Lucifer célja, hogy az álmai látomásával öngyilkosságba kergesse Ádámot!

  5. Az egyiptomi színben Lucifer sarokba szorítja a nép iránt rajongó Ádámot.

  6. Az athéni színben Éva, Miltiadész felesége nem egy húron pendül Ádámmal.

  7. A római színben Ádám kijózanodásához az első lökést Péter apostol adja.

  8. A konstantinápolyi szín végén Ádám kiábrándul mindenféle küldetésből.

  9. A párizsi az egyetlen történelmi szín, melyből Ádám nem csalódva ébred.

  10. A londoni színben Ádám először közsorsú, nem romantikus nagy ember.


  A kész dokumentumot töltsétek fel a https://vetelkedo.nemzetiszinhaz.hu/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • az érvek, ellenérvek értelmezhetősége 5x2x3 pont: 30 pont
  • az érvelés nyelvi minősége 5x4 pont: 20 pont
  • a kiválasztott öt tézis súlyozása: 5 pont
 2. Válasszatok egy további témát a fenti 10 vitatható kijelentés tárgyában, és dolgozzátok fel disputaként.

   
  Egyikőtök vezesse a vitát, egy-egy csapattag képviselje az érveket illetve ellenérveket, a negyedik tag alakítsa a közönséget.
  Vegyétek filmre a szócsatát – max 2 perces időtartamban.

  A filmet töltsétek fel a youtube-ra, tegyétek nyilvánossá és a linket töltsétek fel a https://vetelkedo.nemzetiszinhaz.hu/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • az érvelés tartalmi minősége: 25 pont
  • a disputa-jelenet felvétele, kreativitás, szerepjáték: 20 pont
  • a választott téma súlyozása: 5 pont
 3. Írjatok további vitatható és vitatandó kijelentéseket tartalmazó állításokat a Tragédiáról!

   
  Igyekezzetek fajsúlyosabb témákat választani, összesen 10-et! A kijelentéseiteket támasszátok alá korabeli, minél régebbi ’Az ember tragédia’ előadésok kritikávival, híradásaival.

  A kész dokumentumot töltsétek fel a https://vetelkedo.nemzetiszinhaz.hu/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • A kijelentések súlyozása, vitathatósága és alátámasztottsága 10x3 pont: 30 pont
  • a kijelentések nyelvi pontossága, szabatossága 10x2 pont: 20 pont
A második forduló feladatainak beadási határideje lezárult.