II. forduló

Beadási határidő 2024. április 28., vasárnap, éjfél.

 1. Írjátok egy védő és egy vádbeszédet, amelyet Bánk gyilkossági ügyének tárgyalásakor hangozhatna el.

   
  Az egyenként legfeljebb 2 perces beszédet a csapat egy-egy tagja mondja el, amelyet egy vágatlan videófelvételen rögzítsetek. A videó teljes hozza maximum 4, 5 perc lehet.
  A szöveget nem kell megtanulni, lehet olvasni is. Ügyeljetek arra, hogy a beszéd pontosan illeszkedjen a drámában leírtakhoz.

  A video youtube linkjét töltsétek fel a https://vetelkedo.nemzetiszinhaz.hu/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • a film kreativitása, eredetisége: 15 pont
  • az érvelés tartalmi, megfogalmazásbeli értéke: 25 pont
  • formai feltételek betartása: 10 pont
 2. Miben különbözik Erkel Ferenc Bánk bánja Katona József drámájától?


  Említsetek legalább három fontos különbséget. Egressy Béni nevében szerkesszetek egy levelet Erkelnek, amelyben a változtatások mellett érveltek. A dokumentumokat word formában készítsétek el. A feladat terjedelme ne haladja meg a 3000 karaktert (szóközökkel együtt). Használjatok a korhoz illő vizuális elemeket, stílust.

  A dokumentumot töltsétek fel a https://vetelkedo.nemzetiszinhaz.hu/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • a dokumentum kreativitása, szellemessége, egyedisége: 10 pont
  • a dokumentum tartalmi igényessége, pontossága: 35 pont
  • helyesírás: 5 pont
 3. 3. Emeljetek ki a Bánk bán szövegéből egy vagy két néhány mondatos idéztet, amelyet a darab esszenciájának tekintetek.

  A 2000 karakteres szövegben indokoljátok a választásotokat és azt is, hogy érvényesnek látjátok – e ma is a gondolatokat.

  Az elkészült kis esszét töltsétek fel a https://vetelkedo.nemzetiszinhaz.hu/feladatok/2-fordulo megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • az idézetek kiválasztása, indoklás tartalma: 35 pont
  • a megfogalmazás módja, az érvelés minősége: 10 pont
  • helyesírás: 5 pont
A második forduló feladatainak beadási határideje lezárult.