III. forduló

A harmadik forduló feladatait
2017. április 10-én, hétfőn, 8.00
-kor tesszük közzé.

Beadási határidő 2017. április 30., vasárnap, éjfél.

 1. "Nemcsak a dráma tartalma, hanem egyes részletei is alkalmasak arra, hogy a magyarok gyűlöletét a német fejedelmek s általában a németek ellen lángra lobbantsa, fejlessze, táplálja. Nyilvánvaló, hogy az ilyen írók vakmerő törekvéseikben mindjobban megerősödnek, ha szigorú és megfelelő cenzurával nem vetnek gátat azoknak.”
  A Polizei- und Zensur-Hofstelle felterjesztése 1822. október 23-ról a bécsi udvar számára Bánk bánról

   
  a) Soroljátok fel, hogy színpadi története során hányszor tiltották be Katona drámáját!

  b) Írjatok egy 1948 utáni cenzori jelentést, amelyben legalább három konkrét mozzanat kiemelésével indokoljátok, miért javasoljátok a betiltást. Legyen valós a korszak, ügyeljetek a jelentés formai, tartalmi korhűségére!

  Az a) és a b) feladatot egy Word dokumentumba szerkesszétek és a dokumentum hossza ne haladja meg a (szóközökkel együtt) 3000 karaktert! A kész dokumentumot a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/3-fordulo megfelelő helyére töltsétek fel!

  Pontozás:

  • A dokumentum a) és b) pontjának tartalmi igényessége, pontossága: 35 pont
  • A dokumentum b) pontjára vonatkozó feltételek betartása: 10 pont
  • Helyesírás: 5 pont
 2. a) Említsetek legalább három fontos mozzanatot, amelyben Erkel Ferenc Bánk bánja különbözik Katona József drámájától!

  b) Egressy Béni nevében szerkesszetek egy Erkelnek címzett levelet, amelyben a változtatások mellett érveltek!
   

  A dokumentumokat Word formátumban készítsétek el.
  Az a) feladat terjedelme ne haladja meg a 2000 karaktert (szóközökkel együtt).
  A b) feladatnál használjatok a korhoz illő vizuális elemeket, betűtípust, a levél terjedelme ne haladja meg a 3000 karaktert (szóközökkel együtt).
  A kész dokumentumot a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/3-fordulo megfelelő helyére töltsétek fel!

  Pontozás:

  • A dokumentum a) és b) pontjának tartalmi igényessége, pontossága: 35 pont
  • A dokumentumokra pontjára vonatkozó feltételek betartása: 10 pont
  • Helyesírás: 5 pont
 3. A Nemzeti Színház történetében egy olyan Bánk-előadás volt, amelynek rendezője maga tervezte a díszletet és a jelmezt is. Ez egyben utolsó színházi munkája volt, a bemutatót követő hónapban meghalt.

  „…négy évtizeden keresztül konzekvensen és európai színvonalon képviselte az irodalmon alapuló, az előadás fő szervezőelveinek a képszerűséget és a zeneiséget tekintő színházi ideált” – írta róla méltatója.

   

  Készítsetek prezit, amelyben bemutatjátok az alkotó életművét, és ezt az utolsó rendezését.
  A feladat megoldása során kizárólag prezi.com használható. A 6 lépésből álló prezentációban mutassátok be a főbb szereplőket, lehetőleg darabbeli fotókkal.
  A kész prezi linkjét a http://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/3-fordulo megfelelő helyére töltsétek fel!

  Pontozás:

  • A prezi tartalmának széleskörűsége, pontossága: 35 pont
  • A prezi kreativitása, igényessége: 10 pont
  • A dokumentum formai előírásainak betartása, helyesírás: 5 pont