II. forduló

A második forduló feladatait
2018. március 12-án, hétfőn, 8.00
-kor tesszük közzé.

Beadási határidő 2018. április 3., kedd, éjfél.

 1. Képzeljétek el, hogy ha megéri, Arany Jánost, mint a mű legavatottabb ismerőjét kérik fel, írjon recenziót Az ember tragédiája ősbemutatójáról. Készítsétek el a recenziót tartalmazó újságoldalt!

   
  Az Arany-szöveg az újságoldal mintegy felét tegye ki, a további szövegek, hírek, képek, stb. a korabeli Magyarországot izgalomban tartó eseményekről készüljenek!
  A dokumentum jpg formátumban készüljön, A3-as méretben!
  A kész dokumentumot töltsétek fel a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • a recenzió szövegének kreativitása, pontossága: 25 pont
  • az egyéb szövegek kreativitása, tartalma, korhűsége: 15 pont
  • helyesírás: 5 pont
  • formai követelmények betartása és látványvilág: 5 pont
 2. Készítsétek el Az ember tragédiája Hevesi Sándor vagy Németh Antal vagy Gellért Endre által rendezett előadásának a plakátját!

   
  Használjatok digitális szoftvert a plakát elkészítéséhez, mentsétek el A3-as méretben, jpg formátumban a dokumentumot!
  A plakáton tüntessétek fel a három főszereplő színész nevét, esetleg fotóját!
  A plakáton szerepeltessetek egy, a drámából vett idézetet is, olyat, amelyik illeszkedik a plakát vizuális mondanivalójához!
  Törekedjetek a látványos, figyelemfelkeltő, elgondolkodtató látványvilágra!
  A kész plakátot a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/2-fordulo megfelelő helyére töltsétek fel!

  Pontozás:

  • a plakát kreativitása, egyedisége, a lényeges momentumok kiemelése: 30 pont
  • a tartalmi elemek pontossága, a formai feltételek betartása: 15 pont
  • helyesírás, az adatok pontossága: 5 pont
 3. A Tragédia 1955-ös bemutatója nyomán pártutasítást kaptok, hogy a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetősége számára szigorúan bizalmas feljegyzést írjatok a Tragédia káros ideológiai tendenciáról, a népi demokráciára veszedelmes voltáról.

   
  Véleményeteket a darab egyes mozzanataival támasszátok alá. Ha korabeli forrásokat idéztek (max. 300 leütés), mindig említsétek a szerzőt is! Fogalmazzatok meg javaslatokat is az előadás további sorsát illetően.
  A dokumentum word formátumban készüljön, legfeljebb 2000 leütésnyi terjedelemben! Ügyeljetek a korabeli, pártszerű szóhasználatra és a feljegyzés formai követelményeinek betartására!
  A kész dokumentumot töltsétek fel a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/2-fordulo oldal megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • a feljegyzés tartalmi hitelessége, kreativitása: 30 pont
  • formai követelmények betartása: 15 pont
  • helyesírás: 5 pont