III. forduló

A harmadik forduló feladatait
2019. április 15-én, hétfőn, 10.00
-kor tesszük közzé.

Beadási határidő 2019. május 1., szerda, éjfél.

 1. Képzeljétek el, hogy Németh Antalnak első ötéves mandátuma lejártával pályázatot kell benyújtania felettes minisztériumához (mint ma szükséges), hogy egy újabb ötéves periódusra elnyerhesse a Nemzeti Színház igazgatói posztját.

   
  Készítsétek el igazgatói pályázatának vázlatát Power Point prezentációban! A prezentáció 10 diából álljon: első felében foglaljátok össze Németh Antal munkássága ismeretében az első öt év legfontosabbnak tartott eredményeit, a másodikban pedig mutassátok be az újabb ciklusra vonatkozó elképzeléseiteket! Használhattok fotókat, grafikai elemeket, ábrákat, szerepeltethettek az eredményeket bemutató adatokat is.

  A kész prezentációt a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/3-fordulo megfelelő helyére töltsétek fel!

  Pontozás:

  • a prezentáció szerkesztése, lényegkiemelése: 30 pont
  • a megfogalmazás igényessége: 10 pont
  • a dokumentum kreativitása, a formai előírások betartása és helyesírás: 10 pont
 2. A negyedik Igazoló Bizottság 1946. november 27-én kihirdetett ítéletében állásvesztésre ítélte Németh Antalt. Képzeljétek el azt a beszélgetést, amely az ítélethirdetés nyomán a Nemzeti 3-4 olyan művésze között zajlott le, aki tanúként kiállt a volt igazgató mellett!

   
  Rögzítsétek mobiltelefonnal ezt beszélgetést, mintha rejtett kamerával jelen lettetek volna! Mindegyik szereplőről derüljön ki, ki kicsoda! A legfeljebb 4 perces felvételt vágás nélkül készítsétek el! Díszletet, kelléket, jelmezt használhattok, de semmilyen utólagos beavatkozás (felirat, főcím, zene, stb) nem történhet. A felkészülés során támaszkodjatok Kávási Klára Németh Antal könyvének III. részében szereplő dokumentumokra, jegyzőkönyvekre!

  A filmet töltsétek fel a youtube-ra, tegyétek nyilvánossá és a linket töltsétek fel a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/3-fordulo megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • a tényanyag árnyalt, sokoldalú bemutatása: 25 pont
  • kreativitás a szituáció hitelességének, a jelenet szereplőinek megjelenítésében: 15 pont
  • a beszélgetés ritmusa, a formai feltételek betartása: 10 pont
 3. Németh Antal 1968-ban megszerezte régi barátja, Márai Sándor emigrációbeli címét és húsz évnyi kényszerű hallgatás után újra feléleszti kapcsolatukat, immár csak levélben.

   
  Írjátok meg azt a levelet, amelyben Németh Antal röviden beszámol, mi történt vele abban a húsz esztendőben, amióta nem találkoztak! A levél legfeljebb 3000 leütésnyi legyen és word formátumban készüljön!

  A filmet töltsétek fel a youtube-ra, tegyétek nyilvánossá és a linket töltsétek fel a https://nemzetiszinhaz.hu/vetelkedo/feladatok/3-fordulo megfelelő helyére!

  Pontozás:

  • a levél tartalmi igényessége, az élettények ismerete : 35 pont
  • a baráti levél stílusa, a formai elemek betartása: 10 pont
  • helyesírás: 5 pont